Regler For Opbevaring Af Gasflasker

Hvor Meget Gas Har du I Din Virksomhed…?
Hvad er en Gasoplagsenhed (GOE)?

Grundlæggende forståelse af GOE

En Gasoplagsenhed (GOE) spiller en central rolle i klassificeringen af virksomheder, der anvender eller opbevarer forskellige typer gasser. Dette begreb er afgørende for at vurdere, hvilke sikkerheds- og opbevaringskrav der skal overholdes. GOE er et mål, der er uafhængigt af gassernes tilstandsform, hvilket gør det anvendeligt på tværs af forskellige gasarter og deres opbevaringsmetoder.

Hvad udgør en GOE?

En GOE defineres ved følgende måleenheder:

  • 1 kg for flydende gas – F-gas, Acetylen m.m. (Også fordråbet gas i kryotanke)
  • 1 kg for opløst gas (inklusive opløsningsmiddel)
  • 10 liter for komprimeret gas – Argon, Oxgen, Nitrogen, CO2 m.m. (målt i vandvolumen)

Beregning og anvendelse af GOE

For at beregne mængden af gasoplagsenheder, tages der hensyn til den faktiske opbevaringskapacitet og ikke den teoretiske maksimale fyldning. Dette sikrer, at vurderingen af risici og krav er baseret på realistiske scenarier. For komprimerede gasser, inklusiv CO2, betragtes 10 liter i vandvolumen som én gasoplagsenhed, hvilket forenkler klassificeringen og sikkerhedsvurderingen.

Hvis du har forventer at kunne have 10 flasker 33 kg. F-gas flasker ude i gården, ganger du de 10 flasker med 33 GOE = 330 GOE (Her skal der ansøges om tilladelse, da du har en mængde der er over 264 GOE i det fri.)

Se nedenstående skema for for at udregne om netop din virksomhed skal søge om tilladelse.

Betydningen af GOE i sikkerhedsregulering

GOE-konceptet er essentielt for både virksomheder og tilsynsmyndigheder for at sikre, at opbevaring og håndtering af gasser foregår under sikre forhold. Ved at anvende GOE som en standardiseret enhed, kan virksomheder bedre planlægge deres gasopbevaring og -anvendelse, samtidig med at de overholder gældende lovgivning og sikkerhedsstandarder.

CEGA manden fra Horsens

 

  Der kræves ikke tilladelse

Kommunalbestyrelsen

(redningsberedskabet)

giver tilladelse

Beredskabsstyrelsen

angiver vilkår

Oplag i beholdere og tanke      
Oplag i bygning ≤ 200 GOE x    
Oplag i det fri ≤ 264 GOE x    
200 GOE < oplag i bygning ≤ 10.000 GOE   x  
264 GOE < oplag i det fri ≤ 10.000 GOE   x  
Oplag >10.000 GOE   x x
Oplag med stablingshøjde på over 6 meter   x x
Anlæg med lagerafsnit i bygning       
Lagerkapacitet ≤ 200 GOE x    
200 GOE < lagerkapacitet i bygning ≤ 1.000 GOE   x  
Anlæg med lagerafsnit i det fri       
Lagerkapacitet ≤ 264 GOE x    
264 GOE < lagerkap. i det fri ≤ 10.000 GOE   x  
Lagerkapacitet > 10.000 GOE   x x

* Husk er du i tvivl, så spørg altid den lokale beredskabsinspektør. Se brandmyndighedernes vejledning her.

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser 2016 (brs.dk)